นำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนซื้อหุ้น (เริ่มซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)